Komponenty chemoutwardzalne
Komp. chemoutw.

Komponenty chemoutwardzalne

Naprawy części maszyn z użyciem chemoutwardzalnych żywic epoksydowych znanych producentów.

 

Tymi metodami naprawiamy ubytki korozyjne lub kawitacyjne elementów pomp wirowych, chłodnic, tulei cylindrowych od strony chłodzenia itp. z późniejszą obróbką mechaniczną.

Naprawy tymi metodami mogą przedłużyć życie maszyn nawet o kilka lat.